Nieuws en historie

’t Is weer voorbij die mooie …
De vakanties zijn nagenoeg voorbij. In de zomer hebben weer vele passanten onze haven weten te vinden. Een woord van dank is op zijn plaats voor de havenmeesters, brugwippers en andere vrijwilligers die alles weer in goede banen hebben geleid. 

De kantine werd op de vrijdagmiddagen gezellig gevuld met leden en passanten. De zomermaanden is de kantine elke vrijdagmiddag nog open van 16.30 tot 19.30 uur.
Ik hoop voor een ieder dat de zomer heeft gebracht wat u ervan verwachtte. De komende maanden kunnen nog mooie dagen, weken worden verwacht en zal menig watersporter de trossen nog kunnen losgooien.

Jouke van Keulen

 

Deze foto ontving ik van Jeanette Wouthuis en ik wilde u dit schitterende plaatje van onze haven niet onthouden. De foto is genomen op de zaterdag van de Visserijdagen.

Oud Nieuws
Kijk HIER voor het artikel van Nico Pellenbarg over de eerste Harlinger jachthavens in Oud Harlingen (1930 – 1970)